Środowisko konkursów piękności w Meksyku łączy siły przeciwko przemocy wobec społeczności konkursów piękności!

W niedzielę, 19 lipca administratorzy niektórych meksykańskich stron poświęconych konkursom piękności zorganizowali spotkanie online, którego celem było stworzenie wspólnej inicjatywy. Tak powstał ruch „Zjednoczeni Przeciwko Przemocy Wobec Społeczności Konkursów Piękności” („Unidos Contra La Violencia Ejercida Hacia La Comunidad De Los Concursos De Belleza”). Jego zadaniem będzie obrona praw do swobodnego wyboru kandydatek, generowanie treści sprzyjających wizerunkowi konkursów piękności, czy walka z rozpowszechnianiem niekorzystnych stereotypów na temat wyborów miss. 

Inicjatywa pn. „Zjednoczeni Przeciwko Przemocy Wobec Społeczności Konkursów Piękności” połączyła administratorów takich stron jak Detrás de la corona, The Queen Club, Miss Earth Mexico Fans Oficial, Miss Mexico News, Club MX, Karawisa Beauty Analyst, Miss Mexico Fans Oficial, Miss Universe International Pageant czy Mexicana Universal Fans Oficial.

Podczas spotkania online, które odbyło się w minioną niedzielę, 19 lipca administratorzy wyżej wymienionych stron podjęli decyzję o prowadzeniu wspólnych aktywności mających na celu, m.in. walkę z niekorzystnymi stereotypami na temat konkursów piękności, tworzenie treści sprzyjających wizerunkowi konkursów piękności czy informowanie o pracach socjalnych i społecznych prowadzonych przez królowe piękności.

Zawarte pomiędzy administratorami porozumienie przewiduje następujące działania w ramach inicjatywy:

– generowanie treści sprzyjających wizerunkowi konkursów piękności w mediach społecznościowych, takich jak Twitter.

– przełamywanie błędnych stereotypów na temat konkursów piękności i ich uczestniczek/uczestników poprzez tworzenie materiałów filmowych.

– interaktywna wymiana doświadczeń i osobistych świadectw o wartości społeczności miss pomiędzy administratorami stron, a ich odbiorcami.

– użycie hashtagu #LosConcursosEmpoderan przy publikowanych artykułach.

– publikacje informacji na temat prac socjalnych i działalności charytatywnych wykonywanych przez narodowe królowe piękności (dotyczy to działalności charytatywnych i projektów socjalnych dotyczących skrajnego ubóstwa, marginalizacji, dyskryminacji, czy niepełnosprawności).

Działanie podjęte przez środowiska konkursów piękności w Meksyku jest pokłosiem burzy wywołanej przez meksykańskie deputowane, które zasugerowały, że organizacja konkursów piękności jest formą symbolicznej przemocy wobec kobiet, dlatego należy ją ograniczyć, a także zaprzestać finansowania z pieniędzy publicznych. Więcej o tym:

Konkursy piękności formą symbolicznej przemocy? Meksykańscy deputowani chcą ograniczyć organizację wyborów miss!

 

 

FOT. Club MX/Facebook (2)

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.